tty و pts چیستند

خب راهنماهای مفصل و پرتوضیحاتی در مورد این دو مفهوم وجود دارد. یکی از مواردی که ممکن است به این دو مفهوم برخورد کنید، دستور who هستش. در اینجا با کمترین توضیحات ضمن تعریف این دو مفهوم، تفاوتشان بیان می‌شود.

تعریف tty

tty در گذشته به teletypewriter ها گفته می‌شد و امروز به هر ترمینالی در سیستم‌های لینوکس/یونیکس اطلاق می‌شود.

تعریف PTS

سرواژه‌ی عبارت pseudo terminal slave است.

تفاوت PTS با TTY

تفاوت بین TTY و PTS به نوع اتصالشان به کامپیوتر برمی‌گردد. پورت‌های TTY اتصال مستقیم به کامپیوتر هستند مثل صفحه کلید، ماوس یا هر وسیله‌ای با ارتباط سریال. اتصالات PTS ارتباطاتی از نوع SSH یا telnet هستند. همه‌ی این نوع اتصالات می‌توانند به shell وصل شوند و به کاربر اجازه دهند با کامپیوتر کار کند.

منبع